Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky dvekolesa.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.dvekolesa.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dvekolesa.sk je MA Comm. Košice, s.r.o., Gemerská 6, 040 11 Košice zapísaná v obchodnom registri -  OR OS KE I, odd. Sro, vl. č. 13169/V, IČO: 36 213 268,  DIČ: 2020048800. Spoločnosť nie je platcom DPH. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č.: 055/ 6224 547 
e-mail: 
ke@soi.sk 

 

2. Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti sú bližšie uvedené v samostatnej sekcii Ochrany osobných údajov. Sekcia Ochrany osobných údajov je zároveň splnením informačnej povinnosti našej spoločnosti  vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 a 14 GDPR.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny, pre urýchlenie komunikácie aj telefonický kontakt resp. email. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s pôvodným príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie v originálnom obale vo forme balíkovej (nie listovej) zásielky Slovenskej pošty alebo balíkovje zásielky niektorej z kuriérskych služieb. Zásielku s tovarom, ktorý si želáte vrátiť, je odporúčané aj poistiť, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Zásielky s vráteným tovarom zaslané na dobierku (platba pri prevzatí) predávajúci nepreberá.

Tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, v originálnom obale a dokladom o kúpe !!! V originálnom obale, schopný ďalšieho predaja - všetko príslušenstvo (doklady, príslušenstvo).

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujíci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na expedíciu. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodným príkazom na účet kupujúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

4. Platobné podmienky

Minimálna suma objednávky je 15,- EUR. V internetovom obchode www.dvekolesa.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi (UPS). Daňovým dokladom je faktúra, ktorú obdržíte spolu s tovarom (zároveň slúži ako dodací list), potvrdenie o úhrade faktúry Vám vystaví kuriérska spoločnosť.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme faktúru v PDF. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, platbu prosím realizujte až po potvrdení dostupnosti všetkých položiek z Vašej objednávky. Pri platbe prevodom bude tovar odoslaný, resp. dodaný osobne až po obdržaní Vašej úhrady. Daňovým dokladom je faktúra, ktorú obdržíte spolu s tovarom (zároveň slúži ako dodací list).

hotovosť - pri osobnom odbere alebo dodaní v rámci Košíc je možné platiť aj v hotovosti. Pri tomto spôsobe platby je daňovým dokladom bloček z registračnej pokladne. Zároveň s bločkom obdržíte aj dodací list.

 

5. Dodacie podmienky

V prípade, že sú všetky položky z objednávky skladom, tovar odosielame najneskôr v nasledujúci deň. Ak niektorá z položiek nie je skladom, predávajúci preverí jej aktuálnu dostupnosť u dodávateľa a e-mailom alebo telefonicky upovedomí kupujúceho o predpokladanom termíne dodania. Objednávka alebo spôsob dodania jednotlivých položiek sa následne upraví podľa vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.

Internetový obchod www.dvekolesa.sk využíva na prepravné služby výhradne kuriérsku službu UPS (poistená zásielka v rámci SR). Zásielky sú teda doručované do 24 hodín od potvrdenia pripravenia Vašej zásielky na odoslanie. Pri objednávkach do 160,- EUR účtujeme prepravné vo výške 5,- EUR. Pri objednávkach nad 160,- EUR prepravné neúčtujeme. Ponúkame tiež možnosť osobného odberu, resp. po dohode aj donášky tovaru v rámci Košíc za poplatok vo výške 1,80 EUR s DPH. Pri objednávkach nad 120,- EUR s DPH donášku v rámci Košíc neúčtujeme.

Osobný odber v Košiciach je možný na predajni Bicycle Garage na Škultétyho 1, výhradne po predošlej objednávke cez e-shop dvekolesa.sk a následnej dohode, resp. upovedomení zo strany prevádzkovateľa e-shopu, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Berte prosím na vedomie, že tovar na uvedenej predajni nie je vystavený, predajňa slúži iba ako odberné miesto. Platba je možná iba v hotovosti.

 

6. Ceny

Ceny uvedené pri položkách v internetovom obchode www.dvekolesa.sk sú konečné a bez ďalšieho navýšenia. Čiernou farbou je uvedená konečná cena vrátane DPH.

 

7. Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Obchodné podmienky platia od 31.7.2018. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk dvekolesa.sk - špecialista na mestské a retro bicykle / MA Comm. Košice, s.r.o. © 2019